Tag Archives: bedong

Bedong baby, boleh gak sih?

Kebiasaan turun temurun membedong bayi sudah dilakukan bagi kebanyakan bunda di Asia. namun apakah bedong bayi diperbolehkan secara medis?   Sesungguhnya, bayi dibedong ditujukan agar si kecil merasa nyaman seperti dalam pelukan atau rahim ibu. Dengan dibedong, biasanya si kecil akan merasa hangat dan dipeluk. Rasa aman tersebut sangat penting bagi perkembangan psikologis si kecil….

https://www.3dportrait.asia/2013/10/12/bedong-baby-boleh-gak-sih/
Replika tangan dan kaki bayi
× WhatsApp 3dPortrait